I Goleniowskie Warsztaty Muzyki i Tańca Kresowego powstały z potrzeby z potrzeby kultywowania kultury i tradycji kresów wschodnich oraz rozwoju talentów artystycznych społeczności z województwa zachodniopomorskiego. Rezultatem warsztatów, poza zajęciami z ekspertami w dziedzinie śpiewu i tańca są materiały edukacyjne wideo służące nauce tańców i piosenek kresowych do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

Beneficjentami I Goleniowskich warsztatów muzyki i tańca kresowego były: dzieci, młodzież i dorośli, biorący udział w warsztatach. Dzięki materiałom edukacyjnym nieodpłatnie udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych, beneficjentami będą również: dzieci i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych instytucji edukacyjnych i kulturowych.

W ramach I Goleniowskich Warsztatów Muzyki i Tańca Kresowego na przestrzeni 30 godzin łącznego trwania warsztatów zgromadzeni brali udział w zajęciach z nauki tańca i śpiewu z wykwalifikowaną kadrą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA. Uczestnicy doskonalili swoje aparaty mowy podczas ćwiczeń wokalnych i poznawali informacje historyczne związane z historią kresową.

Filmy:

Dobry wieczór

Kanareczek

Kasił Jaś

Ballada

Krakowiak

Zdjęcia: