Tři dětské a mládežnické folklorní taneční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska zorganizují Vesnickou olympiádu (3 etapy během 3 dnů) jako formu neformálního vzdělávání. Každý partner bude hostit jednu etapu. Každé etapy se zúčastní 105 lidí. Bude se konat 15 soutěží, například splétání copánků a stužek, vzdělávací workshopy zaměřené na tanec, zpěv a ekologii. Součástí budou také městské hry a společné koncerty.

Představený koncept projektu je vize vyvinutá během online setkání všech partnerů. Náš společný projekt je založen na vzájemném vzdělávání prostřednictvím sdílení znalostí a zvyšování inovativnosti a zapojení našich místních komunit (obnova sociálního kapitálu). Vesnická olympiáda bude mít tři etapy. Každý partner bude odpovědný za realizaci jedné z nich a proběhnou v následujících termínech: Slovensko 10.-13. 08. 23 - Zahájení olympiády; Česká republika 28. 09. - 1. 10. 23; Polsko 20. - 23. 06. 24 – Konec. Každé etapy se zúčastní 3 týmy (každý po 35 lidech) ze 3 folklorních skupin. Program každé etapy bude zahrnovat: 5 "soutěží" spojených s tradičními zemědělskými činnostmi, jako je práskání bičem, tkaní na stavu, přenášení vody, splétání copánků a stužek a další. Dále proběhnou taneční workshopy - každý partner připraví 3 tance a 1 píseň ze své země. Můžeme se těšit na 3 koncerty (jeden u každého partnera), které budou spojeny s dalšími místními akcemi (např. trhy: prezentace regionálních produktů, tradiční řemesla). Jednotlivé akce budou mít i ekologický charakter. V každé zemi společně vysadíme strom přátelství s použitím v místě vyrobeného ekologického kompostu. Budeme aktivizovat obyvatele našich komunit prostřednictvím zapojení turistických subjektů, řemeslníků, nevládních organizací a dalších. Vytvoří se nová forma atrakce pro turisty. V rámci environmentálního vzdělávání se uskuteční workshopy v recyklačním centru ve Starém Městě (Česká republika) a budou probíhat workshopy zaměřené na poznání starodávných každodenních činností v Muzeu vesnice v Martině.

Naše mise spočívá v podpoře rozvoje aktivit místních komunit prostřednictvím folklóru a ekologických akcí. Výhodou projektu je neformální vzdělávání, které je realizováno prostřednictvím soutěží a workshopů. Jedná se o recept na překonání izolace po covidu. Podobné iniciativy se omezují převážně na koncerty a workshopy. Chybí jim kulturní a ekologické vzdělávací hodnoty, které my nabízíme. Účastníci olympiády jsou ve fázi estetického, patriotického a sociálního vzdělávání. Také využijeme naše síly pro rozvoj turismu během víkendů. Každý partner přenese znalosti, dovednosti nebo inovativní nápady do prostředí ostatních partnerů, například skrz hru na stopaře (toto je přidaná hodnota). Turisté se zúčastní akcí (spojených s OLYMPIÁDOU), které jsou spoluorganizovány místními subjekty. Chceme, aby obyvatelé i turisté lépe pochopili lidovou kulturu a aby naše komunity byly organizovanější a citlivější. To je důležité v současné době během válečného konfliktu na Ukrajině. Každodenní sousedská solidarita a vzájemná podpora se stává stále důležitější. Samotný název VESNICKÁ OLYMPIÁDA dává charakter našim akcím. Hodnoty olympijského hnutí jsou: respekt, přátelství, fair play - čistá hra, vizionářský přístup k podpoře míru, respekt k důstojnosti. Její VESNICKÝ charakter je harmonickým rozvojem člověka. Pro mnoho lidí je vesnice pokladem hodnot, které formují citlivost ke kráse světa a člověka; jsou zdrojem znalostí, postojů a chování, moudrosti a budování komunity. Věříme, že navržený "recept" je ideální pro současný stav společnosti.

Partneři:

Sbor písní a tanců INA Goleniówské země http://inafolk.pl

Děcka z Buchlovic z.s. https://deckazbuchlovic.webnode.cz

Turiec Children Folklore Ansamble http://www.dfsturiec.sk